fbpx

BACHL PIR táblák tárolására és beépítésére vonatkozó előírások

PIR TÁBLÁK TÁROLÁSI FELTÉTELEI:

A PIR (poliizocianurát) keményhab hőszigetelő táblákat a kiszállítást követően a helyszínen sík felületen, közvetlen UV sugárzástól, és nedvességtől védetten kell elhelyezni. A lapokat vagy csomagokat fedett, sík- és szilárd burkolatú helységben kell tárolni. Amennyiben a helyiség padlója száraz körülményeket nem tud biztosítani, úgy raklapon, polcon, zsámolyon kell elhelyezni a termékeket. Ezek a feltételek vonatkoznak a polietilén csomagolófóliával ellátott kisalakú, illetve a nagyalakú táblákra egyaránt. A hosszabb idejű (több napig, hetekig, esetleg hónapokig) nem sík felületen történő tárolás a PIR táblák deformációjához vezethet.

Külső térben, a csomagok vagy táblák PE (polietilén) vagy más típusú fóliával való letakarása nem jelent megfelelő védelmet, mert a fólia sérülékenységéből adódó szakadásoknál, lyukaknál bekövetkező beázások károsodást okozhatnak a PIR táblákban. Jellemzően a tavaszi-őszi időszak hajnali és kora esti időszakában adottak a feltételek a levegő telítettségi páratartalmának kialakulásához, amely során a hőszigetelő táblák lefedésére használt takarófóliák alatt megjelenő kondenzátumból lecsepegő nedvesség hatására a PIR táblák károsodhatnak.

Nedvességgel érintett PIR táblákat beépíteni tilos! Nedvesség hatására a fedőrétegek elválhatnak a PIR hőszigetelő magtól, amely az így kialakuló feszültség miatt eldeformálódhat. Tartós, közvetlen UV-sugárzás hatására a táblák fedőrétege veszíthet tartósságából, ami idő előtti elöregedéséhez és károsodásához vezethet. A károsodott fedőrétegek folyamatos terhelés hatására leválhatnak a PIR hőszigetelő magról, ami a táblák alakválzozásához és tönkremeneteléhez vezethet.

A PIR termékek helytelen tárolása okán bekövetkező túlzottan magas hőmérséklet, továbbá a termékbe bejutó nedvesség (akár pára formájában is) a teljesítménynyilatkozatban leírt és vállalt, alak- és méretstabilitási értékek változását idézheti elő. Az ilyen jellegű változások során felmerült problémák értelemszerűen nem függnek össze a gyártással, így ezzel kapcsolatosan semmilyen reklamációs, illetve kártérítési igény a gyártóval szemben nem támasztható.

A termékeket minden esetben tételesen át kell venni, és a szemrevételezés során hibásnak vélt terméket a gyártó felé jelezni! Az építési helyszínen történő anyagmozgatások során ügyelni kell a táblák fedőrétegeinek, széleinek és lehetséges élképzéseinek sérülésmentességére. A sérült vagy minőségileg kifogásolt termék beépítéséből eredeztethető rétegrendi meghibásodásért a gyártó felelősséget nem vállal!

PIR TÁBLÁK BEÉPÍTÉSI FELTÉTETELEI:

A PIR táblákat, mint minden hőszigetelő anyagot, szárazon, védetten a teljesítménynyilatkozatban megadott teljesítmény értékekkel lehet a szabvány és gyártó által javasolt felhasználási területre beépíteni.

A PIR táblák beépítése során biztosítani kell azok bármely szerkezet vagy réteg irányából ráható nedvesség elleni védelemét, mely történhet lemez vagy lepel jellegű védő-elválasztó termékek használatával (pl. modifikált bitumenes lemezek, PE-fóliák, műanyag- és gumiszigetelések, stb.).

A PIR termékek beépítése előtt figyelembe kell venni a tárolásra szolgáló helyiség és a beépítési helyszín közötti hőmérséklet különbéget. Jelentős hőmérséklet különbség esetén a termékben a hirtelen hőmérséklet változás – hősokk – hatására deformáció jöhet létre.

Lapostető rétegrendjébe bezárt, vagy bevándorló nedvesség felmelegedésekor gőznyomás alakulhat ki, amely mértékétől függően a PIR táblák alakváltozását okozhatja, ezért fontos a megfelelő pára elleni védelem, és a hőszigetelésre kerülő csapadékvíz elleni szigetelés felületfolytonossága. Minden esetben ajánlott gőznyomás-kiegyenlítő réteg használata a csapadékvíz elleni szigetelés és a hőszigetelés között, amely egy vékony, összefüggő légréteget biztosít, és ezen túlmenően lehetővé teszi az egymástól eltérő mértékű rétegek független mozgásait.

Lapostetők esetén a PIR táblák aljzathoz történő rögzítése készülhet ragasztással, mechanikusan, és leterheléssel, vagy ezek kombinációjával az adott alkalmazási terület és igénybevétel figyelembe vétele mellett. A PIR táblák elhelyezése történhet 2 rétegben hézagcserében fektetve, vagy 1 rétegben élkialakítással, kötésben zárt ütközési hézagokkal. Az így elhelyezett táblák esetében is elkerülhetetlen a megengedett mérettűrések vagy hőmérséklettől függő hosszváltozásokból eredő kis méretű hézagok kialakulása.

Az aljzathoz ragasztással történő rögzítések esetén a PIR táblák élhossza ne haladja meg az 1,25m-t. A ragaszás jellemzően hidegen öntapadó habragsztókkal történjen, a terhelések figyelembe vétele mellett, a gyártó által javasolt mennyiségben. Oldószeres ragasztók használata nem javasolt az esetleges PIR anyagösszetétel negatív irányú módosulása miatt.

Mechanikai rögzítések esetén a rögzítések száma és fajtája a különböző igénybevételek figyelembe vételével történjen. Általános esetben a fogadóképes aljzathoz való rögzítés 1250×625 mm táblaméretű termékeknél minimum 2 db/tábla, addig az 1240×2400 mm táblaméretű termékeknél minimum 6 db/tábla jellemzően műanyag tárcsás dűbel használatával történik.

Főként nagyobb ipari épületeknél, ahol jelentős felületeket kell a táblákkal lefedni, szakaszos kivitelezésre van szükség. A teljes hőszigetelés ne kerüljön fel az építendő felületre. A hőszigetelő lapok nem tehetők ki az időjárás viszontagságainak, eső, víz és levegő lezárt rétegrendben bennmaradó páratartalmának.

A tárolási- és beépítési előírásban részletezett feltételek betartása mellett is a PIR táblákat érintő hatások és igénybevételek a fedőrétegek (ALU/MV) különböző anyagtulajdonságai miatt minimálisan, de eltérő táblareakciókat eredményezhetnek.