fbpx

Fokozott hőszigetelésű könnyűszerkezetes csarnoktetők tűzvédelme

A környezetvédelmi és energiamegtakarítási szempontok miatt és az egyre szigorodó hőtechnikai követelményeknek való megfelelés érdekében újabb szerkezetek, hőszigetelő anyagok alkalmazása válik szükségessé. A fentieknek köszönhetően népszerűek a PIR keményhab hőszigeteléssel megvalósuló könnyűszerkezetes lapostetők, melynek okai:

  • Hőszigetelési tulajdonságaik (hővezetési tényező – λ-érték) 30-50%-kal kedvezőbbek mind az EPS (expandált polisztirol), mind a kőzetgyapot termékeknél, így vékonyabb rétegvastagság érhető el PIR λ=0,026-0,022W/mK, EPS λ=0,035-0,030W/mK, kőzetgyapot λ=0,041-0,035W/mK
  • Magas szilárdság jellemzi, mint a legtöbb műanyaghabot PIR nyomószilárdság: 100-200KPa, ehhez képest a kőzetgyapoté:20-80KPa
  • Alak- és mérettartók – nem vetemednek, nem zsugorodnak, nem ülepednek
  • Nagyméretű, alacsony felülettömegű, merev táblák, melyek könnyű és gyors, biztonságos beépítést tesznek lehetővé
  • Alacsony testsűrűség
  • PIR keményhab: 30-33Kg/m3, kőzetgyapot: 100-200Kg/m3
  • Műanyagok között kedvező tűzzel szembeni viselkedés
    A poliuretán habokról összességében elmondható, hogy hőre keményedő műanyagok, így égés során csekély mértékű az égvecsepegés és a füstképződés, szemben az építőiparban használt expandált- vagy extrudált polisztirollal, valamint szinte az összes műanyag fóliával (polietilén, PVC, polipropilén) szemben. Tűzvédelmi osztály: alufólia kasírozású PIR keményhabok – D s2 d0, kőzetgyapot – A1, EPS, XPS, műanyag fóliák – E.

A teljes szerkezet tűzállósági határértéke tisztán PIR hőszigetelést tartalmazó könnyűszerkezetes tetőfödémnél B REI 15 perc. (B – teljes szerkezet tűzvédelmi osztálya, R – teherhordó képesség/szerkezeti stabilitás, E – integritás/elválasztó funkció, I – szigetelés)

A teljes szerkezet tűzállósági határértéke vegyes hőszigetelést (3cm vastag kőzetgyapot és PIR keményhab) tartalmazó könnyűszerkezetes tetőfödémnél B REI 30 perc.
Érdekességként megjegyzendő, hogy a legtöbb európai országban teljesítményelvű szabályozás él, azaz nincs meghatározva a teljes rétegrend tűzvédelmi osztálya, lévén a végeredmény a fontos, azaz, hogy pontosan hány perces tűzállóság érhető el az adott szerkezettel. Példaként felmerül, hogy egy A2 REI 15perces szerkezet ad-e nagyobb biztonságot vagy egy B REI 30percet tudó?

MI IS A KÜLÖNBSÉG A PIR ÉS A PUR KEMÉNYHAB KÖZÖTT?

A poliuretán keményhabok – melyet röviden PUR-nak nevezhetünk – 2 alapalkotója az izocianát és a poliol. Amennyiben az izocianát részarányát növeljük, és az izocianátot saját magával is kapcsolódásra kényszerítjük, megnő a poliizocianát (röviden PIR) hányad a vegyületünkben. Ez nem jelenti azt, hogy csak PIR-ből állna a termék, így a szakszerű megnevezése PUR/PIR lenne, de egyszerűség kedvéért legtöbbször csak a PIR megnevezést használjuk. A PUR-hoz képest a PIR haboknak kedvezőbbek a hőszigetelő, szilárdsági tulajdonságai, alak- és mérettartóbbak, valamint előnyösebb a tűzzel szembeni viselkedésük.

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározását szabályzó 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint 2020. december 31-e után – használatba vételkor – minden épületnek közel nulla energiaigényű szinten kell megvalósulnia (U≈0,12W/m2K). Azaz figyelembe véve a projekt nagyságát és az elhúzódó kivitelezéseket már most a tervezés fázisában ezekkel a szigorú követelményekkel érdemes számolni.

Az alufólia kasírozású PIR keményhab hőszigetelés (λ=0,022W/mK) alkalmazásával 18cm, míg hagyományos EPS keményhabból (λ=0,035W/mK) 29cm, illetve kőzetgyapotból (λ=0,037W/mK) 31cm szükséges. A megadott jelentős vastagságú hőszigeteléseknél nagyon fontos az alak- és mérettartósság, a kedvező szilárdsági jellemzők, hiszen roskadásra, ülepedésre hajlamos hőszigetelés esetén módosulhat a tetőn kialakított lejtésviszony, mely pangó vizek kialakulásához, beázáshoz, épületszerkezetek károsodásához vezethet.

Könnyűszerkezetes lapostetők esetében, statikai szempontból minél kisebb a trapézlemezre kerülő tömeg, melyet szinte csak a hőszigetelés tesz ki, a rétegrendben lévő fóliák csekély súlya miatt, annál biztonságosabb a tetőszerkezetünk. A fentiek kapcsán 18cm alufólia kasírozású PIR hab (30Kg/m3 testsűrűségnél) 5,4kg/m2 felülettömeget, míg 31cm kőzetgyapot (120Kg/m3) 37,2kg/m2-t terhet jelent.

Az energetikai, tűzvédelmi, statikai szempontok összességét figyelembe véve a közeljövőben a korszerű PIR keményhab hőszigetelésű lapostető rétegrend kialakítások egyre szélesebb körű elterjedése várható.

Könnyűszerkezetes lapostetőn, acél trapézlemezre fektetett 16cm vastag?körkörösen lépcsős élképzésű, kétoldali alufólia kasírozású PIR keményhab tábla, PVC csapadékvíz szigeteléssel
Könnyűszerkezetes lapostetőn, acél trapézlemezre fektetett 16cm vastag?
körkörösen lépcsős élképzésű, kétoldali alufólia kasírozású PIR keményhab tábla, PVC csapadékvíz szigeteléssel
 PIR keményhab táblákkal hőszigetelt csarnoktető
PIR keményhab táblákkal hőszigetelt csarnoktető

A fentiekkel kapcsolatban felmerülő szakmai és értékesítési kérdésekkel egyaránt keressék bizalommal szaktanácsadó kollégáinkat!