fbpx

Szűkös helyek hatékony hőszigetelője

 A szigorodó energetikai követelmények hatására lényegesen vastagabb hőszigetelés épületszerkezeteinkben történő elhelyezésének számos akadálya lehet, mely fejtörést okozhat mind a tervezőknek, mind a beruházóknak.

Erkélyek hőszigetelése

Az egyik ilyen problémás terület az erkélyek hőszigetelése, hiszen az erkélyajtó által elválasztott külső és a belső térben igen eltérő energetikai elvárásoknak kell megfelelni. Amíg kültérben a lapostetőkre vonatkozó szigorú hőtechnikai követelményeket kell teljesíteni, addig a belső lakott térben – ahol fűtött terek helyezkednek el egymás alatt-felett – csak a lépéshangszigetelés kérdését kell megoldanunk. Ez azzal jár, hogy a lakótérben maximum 6cm lépéshangszigetelést, míg az erkélyen ennél többszörösen vastagabb hőszigetelést kell elhelyeznünk. Hagyományos hőszigetelésekből az alábbi vastagságok szükségesek a jelen hőtechnikai követelményeinek eléréséhez (U=0,17W/m2K) vasbeton erkélylemez esetén:

  • nikecellből 18-21cm (grafitos-fehér EPS)
  • kőzetgyapotból 20-24cm (testsűrűségtől és típustól függően)
  • PIR keményhabból 12-14cm (kasírozástól függően)

Jól látható, hogy még a kedvező hőszigetelő képességű PIR habok esetén is 6-8cm, míg gyengébb szigetelőképességű termékek esetén akár 15cm különbség adódik a belső és a külső térben elhelyezett szigetelések között, mely a jövőben várhatóan tovább fokozódó hőtecnikai követelmények által még tovább nő. Ez egy síkba öntött vasbetonlemez esetén azt eredményezi, hogy lépcsőn vagy lépcsőkön kell kilépni az erkélyre, mely komfort és esztétikum szempontjából is bőven hagy kivetnivalót.

Megoldás – BACHL Vákumpanel

Megoldás lehet, ha a teraszfödémbe a megszokott hőszigetelő anyagoknál lényegesen jobb hőszigetelő képességekkel rendelkező terméket, például BACHL Vákumpanelt építünk be. De mi is ez valójában és mit is tud?

A Vákumpanel magja mikroporózus szilícium-dioxid, ezen szemcsék közül a levegőt kiszívva légüres tér keletkezik, majd mindezt tökéletesen, körkörösen lezárjuk fóliákkal, alufóliával. Az eljárás hasonló elven működik, mint a kávé csomagolása. Végeredményként kapunk egy táblásított, szilárd, kemény és kiváló hőszigetelő tulajdonságú anyagot. A Vákumpanel hővezetési tényezője 0,007W/mK, ami azt jelenti, hogy nikecellnél és kőzetgyapotnál 4-6-szor, de még a kiváló hőszigetelési értékekkel bíró PIR keményhabnál is 3-szor kedvezőbb a hőszigetelése.

MIVEL ÉRI EL EZT A KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉSI ÉRTÉKET?

Hőszigetelések tekintetében nagyon fontos, hogy a szemcsék, részek, szálak között lévő gáz hővezetési tényezője minél alacsonyabb értékű legyen. A vákuum hővezetési tényezője közel nulla, így nem meglepő, hogy a levegőnél és az építőipari termékeknél alkalmazott gázoknál lényegesen jobb hővédelmet tud biztosítani. Terhelhető, hasznosított tetőkbe is beépíthető, hiszen 140kPa nyomószilárdsággal rendelkezik. Nikecell és PIR termékeknél 100kPa-os a megkövetelt minimális érték, míg a leginkább alkalmazott kőzetgyapotnál ez 20-30kPa. (2.kép)

A gyártástechnologiából adódóan nagyon fontos a panelek mechanikai hatások elleni védelme, azaz nem szabad megsérteni a külső fóliarétegeket, hiszen ebben az esetben a kiváló hőszigetelésű vákuum helyét levegő veszi át és így a kimagasló hőszigetelésű termékből hirtelen egy átlagosat kapunk. Ennek fényében a táblákat nem szabad fúrni, vágni, marni, szabni. A lapok többféle méretben állnak rendelkezésre, így az eltérő felületek lefedését a lapok kombinációi tudják biztosítani. A szigetelendő felület méretének pontos megadása különösen fontos, hiszen nincs lehetőség a helyszínen a táblák vágására, szabására.

Amennyiben a lejtésviszonyokat a hőszigetelésben szeretnék kialakítani, úgy a BACHL Vákumpanelre lejtésbe vágott PIR keményhab elemek kerülnek elhelyezésre.

Teraszok, erkélyek hőszigetelésénél a Vákumpanel kiváló hőtechnikai tulajdonságai révén tökéletesen megfelel nemcsak energetikai, hanem esztétikai, statikai szempontoknak is, sőt felújítás tekintetében szinte az egyetlen alternatíva lehet, mely valamennyi kívánalomnak megfelel.