fbpx

Hozzájárulási nyilatkozat otthonfelújítás

Tisztelt Érdeklődő,

köszönjük, hogy az Otthonfelújítási Támogatáshoz kapcsolódó hőszigetelési munkákat a BACHL termekéivel kívánja megoldani. Az által, hogy az érdeklődését a honlapunkon elérhető formanyomtatvány kitöltésével jelzi, személyes adatait kezelni fogjuk. Az alábbiakban ennek részleteit mutatjuk be:

A BACHL kizárólag az érdeklődőkkel történő kapcsolatfelvétel, illetve a termékünkkel összefüggő tájékoztatás céljából kezeli a személyes adatokat. Az adatok megadása az érdeklődő önkéntes hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás visszavonása hiányában az adatokat 2024.12.31. napjáig, azaz a pályázat zárónapjáig kezeljük. Az értékesítést már megyei partnereink végzik (ehhez szükséges az irányítószáma), és az ehhez kapcsolódó adatokat is ők kezelik. Megyei partnereink adatkezeléseiről, akikkel egyébként a szerződéskötés is történik, közvetlenül tőlük kérhet adatkezelési tájékoztatást. A BACHL ezeket az adatokat nem kezeli. Az alábbiakban összefoglaló módon bemutatjuk személyes adatainak kezelését:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

Cégnév:BACHL Kft. adatkezelő (BACHL)
Székhely: 5091 Tószeg, Parkoló tér 21.
Cégjegyzékszám:Cg.16-09-008020
Képviseli:Kamrás Gábor Zsolt ügyvezető, dr. Gecse Mónika cégvezető önállóan
Honlap:https://bachl.hu
E-mail cím:bachl@bachl.hu

A személyes adatok kezelésére a következők szerint kerül sor:

Az adatkezelés céljaHőszigeteléssel kapcsolatos érdeklődéshez kapcsolódó kapcsolatfelvétel és tájékoztatás.
Az adatkezelés jogalapja:Az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdése alapján. A hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül vonható vissza.
Jogos érdek megnevezése:Nem jogos érdek az adatkezelés jogalapja.
Az érintettek kategóriái:Az adatkezeléshez hozzájáruló személyek
Kezelt személyes adatok kategóriái:Név, irányítószám, e-mail cím, telefonszám, kalkulációhoz szükséges adatok.
A személyes adatok forrása:Az érintett maga szolgáltatja a személyes adatokat.
Az adatkezelés időtartama:2024.12.31. napja.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):A BACHL által javasolt és az érintett által kiválasztott megyei partnerek számára a személyes adatok továbbításra kerülnek. A BACHL-tól bármikor közvetlen tájékoztatást kérhet a címzettekről.
Harmadik országba történő adattovábbítás:Nem történik
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:Az adatszolgáltatás önkéntes
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:Nem tudunk segíteni a hőszigeteléssel kapcsolatos kérdései megválaszolásában.

A BACHL adatkezelési tájékoztatóját itt találja: https://bachl.hu/images/pdf/Honlap%20adatkezelési%20tájékoztató%2020231120.pdf

ÉRINTETTI JOGAI

Ön, mint érintett jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a BACHL-tól további tájékoztatást kérni, a kezelt személyes adataihoz hozzáférni, azok másolatának rendelkezésre bocsátását kérni, az adatkezelés korlátozását kérni, tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, illetve kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését. Panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz is fordulhat.